Protestants Leerhuis 2017

Een hartelijk welkom voor iedereen in het Protestants Leerhuis!

 

‘Onopgeefbaar verbonden met Israël’

 

 

De Werkgroep Vanuit Jeruzalem organiseert dit najaar een nieuwe reeks leerhuisavonden voor gemeenteleden rondom het thema ‘Onopgeefbaar verbonden met Israël’:

  • 18 oktober: Door de Romeinenbrief van Paulus – mw. Trudie van der Spek
  • 25 oktober: Door de komende Messias – rb. Lody van de Kamp
  • 08 november: Door de actualiteit* – de heer Awi Cohen (Likoed Nederland)
  • 22 november: Door het verbond met Jeruzalem – opperrb. Benjamin Jacobs
  • 29 november: Door de geloofspraktijk – rb. Menno ten Brink
  • 06 december: Door de heilsgeschiedenis – ds. Kees Kant

*“Palestijnse fabels: waar komen ze vandaan en wat is er aan te doen?”

Er is na de pauze gelegenheid tot het stellen van vragen.

De avonden beginnen om 20.00 uur in de Vredeskerk (inloop vanaf 19.30 uur), Baljuwplein 1 te Katwijk.

Er zal een collecte gehouden worden vanwege de onkosten.

 

Protestants Leerhuis 2016

 

Welkom in het Protestants Leerhuis voor Gemeenteleden!

een initiatief in 2016 van de werkgroep Vanuit Jeruzalem
                                             

 

 

De werkgroep herleest op zeven woensdagavonden met gemeenteleden teksten van het Nieuwe Testament (het tweede getuigenis) in hun Joodse context, om de witte bladzijde in onze Bijbel weg te werken.
 

 

THEMA 2016:   met de bergrede naar de binnenkamer... 

 

13 april:  Jezus en Mozes – ds Leendert W. van der Sluijs

28 april (donderdag!):  Het zegenlied (Mat.5: 3-20) – ds Gerrit Jan D.C. Loor

11 mei:  Lessen in gerechtigheid (Mat.5: 21-48) – ds G. Hette Abma

25 mei:  Kritiek en liefde (Mat.6: 1-18) –  ds Evert van Rooijen

8 juni:  Levenswijsheid (Mat.6: 19 – 7:12) –  dr Wouter Klouwen

7 september:  Uitzending van de leerlingen (Mat.7: 13-27) –  ds Edjan Westerman

De geplande leerhuisavond op 12 oktober, over de Romeinenbrief, kon helaas door omstandigheden dit jaar niet doorgaan 

 

Data van de leerhuisavonden van het nieuwe seizoen zullen z.s.m. gepubliceerd worden.


Toegang steeds gratis; wel wordt elke avond een collecte gehouden voor de onkosten.

De avonden zijn in het ene aangegeven thema tot een serie verbonden, maar u kunt ook een of enkele daarvan meemaken.
Aanmelden is niet noodzakelijk.
Meer info: gavdspek@kpnmail.nl
of telefonisch: 025 2785584 (ds G.J.D.C. Loor)

 

Leerhuisavond 7 september 2016

Edjan Westerman over het laatste gedeelte van de Bergrede (1)

Edjan Westerman over het laatste gedeelte van de Bergrede (2)

boekbespreking

over het baanbrekende boek 'de Messias leren' (2015) van Edjan Westerman

Vanuit Jeruzalem

Joodse achtergronden van de Bergrede

Uit: Dr. Marcus van Loopik, Balk en splinter - Joodse achtergronden van de Bergrede, p.109, uitg. Pardes 2015, 2e druk

Israëlcursus

bron: www.christenenvoorisrael.nl, lezing van dr. H. Vreekamp op 16 februari 2016, twee weken voor zijn overlijden door een dramatisch auto-ongeluk

Over Israël als volk én land

bron: www.christenenvoorisrael.nl

Kleurets van Marcus van Loopik

Uit: tijdschrift Tenachon, dec. 2011