Protestants Leerhuis 2017 / Katwijk

Een hartelijk welkom voor iedereen in het Protestants Leerhuis!

 

‘Onopgeefbaar verbonden met Israël’

 

 

De Werkgroep Vanuit Jeruzalem organiseert dit najaar een nieuwe reeks leerhuisavonden voor gemeenteleden rondom het thema ‘Onopgeefbaar verbonden met Israël’:

  • 18 oktober: Door de Romeinenbrief van Paulus – mw. Trudie van der Spek
  • 25 oktober: Door de komende Messias – rabbijn Lody van de Kamp
  • 08 november: Door de actualiteit* – de heer Awi Cohen (Likoed Nederland)
  • 22 november: Door het verbond met Jeruzalem – opperrb. Binyomin Jacobs
  • 29 november: Door de geloofspraktijk – rabbijn Menno ten Brink
  • 06 december: Door de heilsgeschiedenis – ds. Kees Kant

*“Palestijnse fabels: waar komen ze vandaan en wat is er aan te doen?”

Er is na de pauze gelegenheid tot het stellen van vragen.

De avonden beginnen om 20.00 uur in de Vredeskerk (inloop vanaf 19.30 uur), Baljuwplein 1 te Katwijk.

Er zal een collecte gehouden worden vanwege de onkosten.

 

Leerhuisavond 8 november 2017

Op de derde avond van het leerhuis was de spreker Avi Cohen, lid van het bestuur van Likoed Nederland.
Aan de hand van het inmiddels bekende boek ”150 Palestijnse fabels” van de hand van Tom S. van Bemmelen, liet de spreker zien hoeveel apert onware en leugenachtige beweringen over
Israël de ronde doen. Hierbij laten de diverse media zich niet onbetuigd.
Authentieke filmpjes van de Palestijnse TV toonden zgn Palestijnse ministers die tekeer gingen tegen Israël en opriepen en aanmoedigden om aanslagen te plegen op Israëliërs.
De propagandisten gingen wat je noemt: echt uit hun dak.
Het aantal fabels is zo overweldigend groot dat één avond te kort is om ze wat uitgebreider te bespreken. Het bleef dus bij aanstippen.
De oplettende luisteraar is gewaarschuwd. Cave alle media!

Protestants Leerhuis 2016 / Nijkerkerveen

 

Welkom in het Protestants Leerhuis voor Gemeenteleden!

een initiatief in 2016 van de werkgroep Vanuit Jeruzalem
                                             

 

 

De werkgroep herleest op zeven woensdagavonden met gemeenteleden teksten van het Nieuwe Testament (het tweede getuigenis) in hun Joodse context, om de witte bladzijde in onze Bijbel weg te werken.
 

 

THEMA 2016:   met de bergrede naar de binnenkamer... 

 

13 april:  Jezus en Mozes – ds Leendert W. van der Sluijs

28 april (donderdag!):  Het zegenlied (Mat.5: 3-20) – ds Gerrit Jan D.C. Loor

11 mei:  Lessen in gerechtigheid (Mat.5: 21-48) – ds G. Hette Abma

25 mei:  Kritiek en liefde (Mat.6: 1-18) –  ds Evert van Rooijen

8 juni:  Levenswijsheid (Mat.6: 19 – 7:12) –  dr Wouter Klouwen

7 september:  Uitzending van de leerlingen (Mat.7: 13-27) –  ds Edjan Westerman

De geplande leerhuisavond op 12 oktober, over de Romeinenbrief, kon helaas door omstandigheden dit jaar niet doorgaan 

Leerhuisavond 7 september 2016

Edjan Westerman over het laatste gedeelte van de Bergrede (1)

Edjan Westerman over het laatste gedeelte van de Bergrede (2)

boekbespreking

over het baanbrekende boek 'de Messias leren' (2015) van Edjan Westerman

Vanuit Jeruzalem

Joodse achtergronden van de Bergrede

Uit: Dr. Marcus van Loopik, Balk en splinter - Joodse achtergronden van de Bergrede, p.109, uitg. Pardes 2015, 2e druk

Israëlcursus

bron: www.christenenvoorisrael.nl, lezing van dr. H. Vreekamp op 16 februari 2016, twee weken voor zijn overlijden door een dramatisch auto-ongeluk

Over Israël als volk én land

bron: www.christenenvoorisrael.nl

Kleurets van Marcus van Loopik

Uit: tijdschrift Tenachon, dec. 2011