U vindt op deze pagina achtereenvolgens: recensies van 'Zonder Israël geen Reformatie' met onze reacties; boekbespreking 'In gesprek met Antoine Bodar'; commentaar op de PKN-nota Kerk 2025; boekbespreking Walter Brueggemann - 'Uitverkoren volk?'; reactie op recensie 'Kerk, wat is je DNA?' in Kerk en Israel Onderweg; boekbespreking Edjan Westerman - 'de Messias leren'; boekbespreking Tom S. van Bemmelen - '150 Palestijnse fabels'

recensie in tijdschrift Israël en de kerk (maart 2018)

In het tijdschrift voor theologische bezinning op de plaats van Israël en de kerk  in Gods handelen met deze wereld, op weg naar zijn Koninkrijk, heeft drs Kees de Vreugd in het maart-nummer ons boekje over de Reformatie besproken.

onze reactie op de recensie van drs Kees de Vreugd                                   

We zijn uiteraard blij met de bovenstaande recensie die de essentie van het boekje onderstreept. Graag reageren we hier echter op het punt van kritiek: titel en ondertitel zouden als vlag de lading niet helemaal dekken. In de optiek van de recensent had een bespreking van de Dordtse Leerregels niet mogen ontbreken. Die kritiek achten wij onjuist. In onze optiek ging het om de Reformatie van de 16e eeuw, zoals in de ondertitel expliciet wordt aangegeven, en de DL vallen dan buiten het bestek van onze bedoelingen: zij dateren uit de 17e eeuw. Is er dan misschien inhoudelijk toch nog iets te zeggen voor de kritiek? Nee, want de DL betreffen de binnenkerkelijke discussie met de Remonstranten.

 

Recensie van dr Wessel ten Boom in In de Waagschaal  (voorjaar 2018):