welkom op de website van

de landelijke werkgroep 'Vanuit Jeruzalem'

 

laatste update: 29 november 2018

Chagall - Jesaja

Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,

vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. (Jesaja 2:3)       

doelstelling van de werkgroep

De werkgroep 'Vanuit Jeruzalem' bestaat voornamelijk uit leden van de Protestantse Kerk (PKN), theologen en niet-theologen. Al bijna 30 jaar spant zij zich in voor een betere relatie tussen kerk en Israël. Zij doet dat met kritische bezinning op de kerkgeschiedenis (zie onze webshop) en op het kerkelijk beleid (zie: contact met de PKN en ook onze Opiniepagina.) Daarnaast wil zij sinds 2016 met een leerhuisprogramma voor gemeenteleden de teksten van het NT herlezen in hun Joodse context en lezingen aanbieden over relevante thema's. Met de Opinie-pagina levert zij commentaar op de actualiteit. Ook worden relevante artikelen geplaatst van binnen en buiten de groep.                                                                                

laatste nieuws

21 nov. 2018

korte impressie tweede leerhuisavond

u vindt die onder LERNEN

29. nov. 2018

opiniestuk 28

Verschillende muren

geplaatst in het Nederlands Dagblad (29-11-2018)
Met zijn opschrift (Op de grens van het beloofde land) suggereert Michael Persson reeds een associatie tussen de toestand aan de Amerikaans-Mexicaanse grens met de situatie in Israël.
Hoewel op het randje, kan zo’n beeld ook wel gezien worden als een begrip dat gemeengoed is geworden. Maar deze bijbelse uitdrukking zou ik toch liever laten waar die hoort: bij Israël, dat in 1948 opnieuw het beloofde land in bezit mocht nemen. Hetzelfde geldt voor het land van melk en honing, dat Persson verderop ook gebruikt. Maar zo onschuldig is dit taalgebruik in zijn geval toch niet.
Persson gaat namelijk zwaar over de schreef met de insinuatie dat de menselijke situatie op beide plekken vergelijkbaar zou zijn.
De afscheidingsbarrière waarmee Israël zich noodgedwongen beschermt tegen terroristische zelfmoordaanslagen heeft niets te maken met Israëls economie, maar met Israëls veiligheid. Heeft niets te maken met het weren van vluchtelingen, maar van terroristen.
Willen mensen naar binnen in Israël? Dat kan, maar alleen via de checkpoints, want zelfs zwangere vrouwen bleken soms geen baby maar een bom te dragen.
Wie mogen niet naar binnen in Israël? Moordenaars – die daar dood en verderf willen zaaien omdat zij de Joden haten.
G.A. van der Spek-Begemann

16. nov. 2018

10 STELLINGEN VuJ over de unieke band kerk-Israël

1. In de PKN wordt de uniciteit van de band tussen kerk en Israël ontkend als Israël wordt genivelleerd met de andere volken, onder de paraplu van de diaconie.

2. De on-opgeefbare verbondenheid kerk-Israël is geen diaconale kwestie.

3. De diaconie is de zorginstelling van de kerk die alle landen bestrijkt.

4. De band met Israël is niet te typeren als diaconaal, maar is (via Jezus) te benoemen als geestelijk en historisch.

5. In de christelijke oecumene en in de diaconie heeft de kerk geen aparte band met welke christenen waar dan ook.

6. Het DNA van de kerk bevat ziektekiemen die dateren uit de tijd van de heidens-wijsgerige inbreng in haar beginperiode.

7. De Wirkungsgeschichte van deze heidense kiemen hebben de kerk uit het Joodse spoor gebracht naar de christelijke vervangingstheologie.

8. Deze theologie zorgt er ook heden ten dage voor dat opnieuw de uniciteit van de band met Israël wordt aangevochten.

9. De kerk van de Reformatie, die zich semper reformanda noemt, behoort permanent zelfkritisch te zijn op haar DNA en op haar eigentijdse beleid.

10. De kerk die interne bijbelse kritiek op haar beleid inzake Israël afwijst, is suïcidaal bezig, en een blijvend gevaar voor de Joden.

10. nov. 2018

VOLK of GODSDIENST

Dit ingezonden artikeltje is door het Nederlands Dagblad geweigerd. Hoewel het de eerste reactie was op het omineuze gesprek in de PthU vond de krant dat er al genoeg over was geschreven.

De discussie die jaren geleden was geluwd, en is gestold in een kerkordeartikel laait weer op.
“Onopgeefbaar verbonden met het volk Israël” luidt het in de kerkorde van de PKN.
Offringa cs menen dat de kerk dan achter alle regeringsbesluiten van Israël staat.
Deze absurde gedachte zouden we in de PKN niet serieus moeten nemen.

Inderdaad een non-discussie als je formeel luistert, en je bent er snel klaar mee.
Maar onder het gras van de non-discussie schuifelt toch wel een adder.
Hij lispelt dat Israël…. geen volk mag zijn….
Voltaire gunde de Joden alle ruimte toen de Verlichting aanbrak, maar … dan zonder hun nationale aspiraties. Alleen als godsdienst.
En dat is nu precies wat de vrienden van Sabeel en de club van Jan Offringa eigenlijk ook willen zeggen.
Hun “moderne” opvattingen herkennen wij ook uit de kerkgeschiedenis als buitengewoon ouderwets.
Maar de Bijbel spreekt in alle eeuwen dezelfde ondubbelzinnig andere taal.

Jezus is niet voortgekomen uit het jodendom. Hij is niet het product van een godsdienst.
Jezus is als Joods jongetje geboren uit een Joodse moeder en verwant aan koning David.
“God zal hem de troon van zijn vader David geven” – zei Gabriël.
Op het bordje boven het kruis staat het nog eens duidelijk in drie wereldtalen te lezen: Jezus, de Nazoreër; koning van de Joden.
De kerk heeft dat bordje niet goed gelezen, maar Jezus is niet los verkrijgbaar en door Hem zijn wij onlosmakelijk verbonden met zijn volk.
Op grond daarvan mogen wij delen in Israëls verwachting.
werkgroep Vanuit Jeruzalem

4. nov. 2018

Interview

Op de website van de stichting Christenen voor Israël is een interview geplaatst over onze werkgroep.

18. okt, 2018

Impressie leerhuisavond in Veenendaal | 17 oktober

Inleiding door ds G.J. Loor 'Gelijkenissen lezen met Joodse ogen'

5.okt, 2018

opiniestuk 27 MIST

Ds Jan Offringa meent (dagblad Trouw) dat het kerkordeartikel over de verbondenheid met Israël mist creëert. Onze reactie naar Trouw:
MIST (niet geplaatst)
Na de tweede wereldoorlog was eindelijk helderheid gekomen over het aandeel van de kerk in de toeloop naar de genocide van de 20e eeuw. Dat aandeel was altijd in de mist gebleven of toegedekt. Luthers aandeel kwam in de doofpot.
Er kwam bezinning op gang. Over de formulering van het kerkorde-artikel inzake de verbondenheid van kerk en Israël was nogal wat gesteggel geweest, maar uiteindelijk ontstond een compromistekst in het kader van de kerkelijke fusie in 2004, van drie kerken tot één PKN.
Jezus was een Jood in hart en nieren, in alles wat hij zei èn leerde. Zijn leerlingen waren dat ook. Ook de bijbel is Joods, van kaft tot kaft.
Nog steeds zijn er christenen als Jan Offringa die niettemin geen verschil zien tussen de kerkelijke band met Israël en die met bij voorbeeld Finland.
Je begint langzamerhand te denken aan een collectief autisme waarin een deel van de kerk nog altijd zit opgesloten: wat hoorbaar en zichtbaar is wordt niet gezien noch gehoord.
Laren, G.A. vd Spek-Begemann.

3. okt, 2018

Leerhuis voor gemeenteleden nu in Veenendaal

Thema: Gelijkenissen van Jezus uitgelegd door rabbijnen

3. okt, 2018

INBRAAK

Op 2 oktober is er ingebroken bij onze werkgroep. Een lid van de vijandige anti-Israëlclub had daar een propagandatekst voor eigen doel op onze handtekeningenlijst gezet.
De volgende reactie hebben wij doen uitgaan:

Ds Johan van de Berg of (zoals u zich noemt) 'jominee',
In onze vergadering hebben wij vandaag uw actie op onze site besproken.
De landelijke werkgroep Vanuit Jeruzalem wil u erop attenderen dat u oneigenlijk gebruik hebt gemaakt van een handtekeningenlijst. Wij gaan ervan uit dat u geen proteststem bedoelde uit te brengen tegen de betreurenswaardige subversieve acties van uw club.
Via de homepagina van onze website vindt u ons contactadres. Daar had u ons dus kunnen aanspreken - als uw intentie zuiver was geweest.
Uw tekst is verwijderd.
Ook onze bezoekers zijn not amused over uw brutale poging om op deze manier als inbreker het gristelijk anti-zionisme te propageren. Sinds 1948 is dit de bekende vermomming geworden van het verkapte aloude kerkelijke anti-judaisme, dat via Luther en andere kanalen tenslotte is uitgelopen op de industriële genocide van de vorige eeuw.
Wij zullen dit incident onder de aandacht brengen van de scriba van de synode, dr De Reuver en onder de aandacht van onze bezoekers.

24. sep, 2018

Handtekeningenactie

Stichting Vrienden van Sabeel wil het kerkordeartikel van de PKN over de onopgeefbare verbondenheid met Israël geschrapt zien!
Laat op onze site uw proteststem achter!!

24. sep, 2018

Bespreking brochure Vrienden van Sabeel

In de nieuwste negatieve ontwikkelingen binnen de PKN, lijkt de brochure van wijlen Henri Veldhuis een hoofdrol te spelen. Om die reden hebben we hier een bespreking opgenomen die destijds gepubliceerd is in het tijdschrift “Israël en de kerk”.

9. sep, 2018

Israëlzondag 2018

Op de site van de PKN werd gevraagd om te reageren op een eventuele naamsverandering of andere invulling van de Israëlzondag.

De werkgroep Vanuit Jeruzalem is van mening dat de Israëlzondag niet voor niets heet zoals deze is genoemd. Een jodendom-zondag hebben we nooit gehad en het ging destijds om Israël volk-land-staat. In die drie aspecten verstaat Israël immers zichzelf! Daarmee voelen we ons verbonden.
Jezus kwam niet uit het jodendom voort maar uit Israël. Hij wordt niet alleen de Zoon van God genoemd, maar ook de grote zoon van David.

6. sep, 2018

Christelijke journalistiek als het gaat om Israël

In ND-kringen (e.a.) denkt men dat Joden christenen moeten worden...

22. jun, 2018

artikel Joden, Palestijnen, christenen

hoe zit dat precies

1. jun, 2018

Israël-debat

opiniestuk 24; geweigerd door ND

17. mei, 2018

Open brief aan de leden van de Prot. Raad voor de verhouding kerk-Israël

19. mrt, 2018

Recensies van 'Zonder Israël geen Reformatie'

Door drs Kees de Vreugd; en onze reactie
Door dr Wessel ten Boom; en onze reactie

26. feb, 2018

In gesprek met Antoine Bodar

Boekbespreking van "Verkoren en veracht"

12. feb, 2018

De tekenen van de tijd

Opiniestuk no. 23 (geweigerd door het ND)

15. jan, 2018

“CONTACT” met het moderamen van de PKN

15. jan, 2018

De dogmatische schildwacht

Opiniestuk no. 22 (geweigerd door het RD)

14. dec, 2017

Vervolg open brief aan het moderamen van de PKN inzake Jeruzalem

8. dec, 2017

Bijdrage aan Kerk & Israël Onderweg - december 2017

21. nov, 2017

Open brief aan het moderamen van de PKN

Brief naar aanleiding van een open brief van Sabeel over de verbondenheid van de PKN met Sabeel en onze ernstige bezwaren hiertegen.

13. nov, 2017

Open brief aan de Protestantse Raad voor Kerk en Israel

Brief naar aanleiding van de Landelijke Netwerkdag Kerk en Israël (d.d. 23 oktober 2017) in de PKN

19. okt, 2017

Nieuwste publicatie werkgroep

'Zonder Israël geen Reformatie - over de hervorming van de 16 eeuw' is nu te bestellen via onze webshop!

2. okt, 2017

Open brief aan de theologen van Sabeel

Met reactie en dupliek

22. sep, 2017

Kerk 2025 - commentaar van de werkgroep

11. sep, 2017

Boekbespreking

Walter Brueggemann - Uitverkoren volk?

5. sep, 2017

Dr. Dick Akerboom, Luther en de lutherse synode

Opiniestuk no. 21

30. aug, 2017

PKN komt niet in actie tegen anti-semitisme

Opiniestuk no. 20

22. jun, 2017

Recensie (en reactie)

recensie van ons boekje over het kerkelijke belijden in "Kerk & Israël Onderweg"

3. apr, 2017

In memoriam ds G. Hette Abma

15. feb, 2017

Klacht ingediend bij moderamen PKN

Over propaganda en podium bij de PKN voor Sabeel

6. jan, 2017

Klik hier om te bestellen in onze webshop

NIEUWE PUBLICATIE WERKGROEP
De oudste kerkelijke geschriften (volgens 'nota 2025' van de PKN: het DNA van de kerk) worden doorgelicht op hun heidense wortel om de ontwikkeling te traceren van de theologie die de kerk van het Joodse spoor van Jezus heeft afgebracht.
Titel: HET KERKELIJK BELIJDEN HEEFT HEIDENSE WORTELS