laatste update: 22 juni  2017

 aantal bezoekers van deze website is de zes en een half duizend ruim gepasseerd

 Welkom op de website van

onze landelijke werkgroep Vanuit Jeruzalem

 

Chagall - Jesaja

Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,

vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. (Jesaja 2:3)       

22. jun, 2017

Boekbespreking (en reactie)

Boekbespreking van ons recente boekje in Kerk & Israël Onderweg

3. apr, 2017

In memoriam ds G. Hette Abma

15. feb, 2017

Klacht ingediend bij moderamen PKN

Over propaganda en podium bij de PKN voor Sabeel

6. jan, 2017

Klik hier om te bestellen in onze webshop

NIEUWE PUBLICATIE WERKGROEP
De oudste kerkelijke geschriften (volgens 'nota 2025' van de PKN: het DNA van de kerk) worden doorgelicht op hun heidense wortel om de ontwikkeling te traceren van de theologie die de kerk van het Joodse spoor van Jezus heeft afgebracht.
Titel: HET KERKELIJK BELIJDEN HEEFT HEIDENSE WORTELS

De Bergrede herlezen in Joodse context (met video)

Nieuw leren lezen en geloven

boekbespreking 'de Messias leren'

Open brief aan het moderamen van de synode van de PKN

Bespreking

PKN-nota Kerk 2025

Publicaties

Voorpublicatie over het christelijk belijden

Opinie

-Nog altijd actueel (Jeruzalem)
-Journalistiek NOS
-Apostolicum
-Verbinding
-Joods-christelijke wortels
-Paulus' missie
-Wiens geloof?
-Sola Gratia
-Over de Didache
-Jeruzalem
-Arabische wereld wil geen vrede met Israël
-Reactie forumstelling NIW
-Shabat
-Theologische discussie
-Profetie reikt altijd verder
-Visie en visus
-Breng de Joden thuis
-Twee wegen ?
-Pasen
-Islam
-Israel-bashing
-Dogmatiek zonder Israel
-Zondagsonrust
-God en de logica voorbij
-Kerstpreken
-Holy Land
-Samen bidden?
-Kerkelijk klimaat
-Mufti van Jeruzalem en Hitler
-Hekken
-Over pinksterconferentie 2016
-Over Genesis 1

Recente artikelen

-Romeinenbrief niet-reformatorisch gelezen
-Over de UNESCO-resolutie inzake de Tempelberg
-Kerkverval
-In memoriam Henk Vreekamp
-De bedoeling van Paulus' brief aan de Romeinen
-Joodse en Palestijnse tranen
-Claim op het land