welkom op de website van

de landelijke werkgroep 'Vanuit Jeruzalem'

 

laatste update: 11 juli 2019

Chagall - Jesaja

Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,

vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. (Jesaja 2:3)       

doelstelling van de werkgroep en haar doelgroep

De werkgroep 'Vanuit Jeruzalem' bestaat voornamelijk uit leden van de Protestantse Kerk (PKN), theologen en niet-theologen. Al 30 jaar spant zij zich in voor een betere relatie tussen kerk en Israël. Zij doet dat met kritische bezinning op de kerkgeschiedenis (zie onze webshop) en op het kerkelijk beleid (zie: Contact met de PKN en ook onze Opiniepagina.) Daarnaast wil zij sinds 2016 met een leerhuisprogramma voor gemeenteleden de teksten van het NT herlezen in hun Joodse context en lezingen aanbieden over relevante thema's. Met de Opinie-pagina levert zij commentaar op de actualiteit. Ook worden relevante artikelen geplaatst van binnen en buiten de groep.                              De werkgroep richt zich met haar kritische bezinning in de eerste plaats tot de leidslieden van de PKN (zie Contact met de PKN) maar natuurlijk ook tot de predikanten en de theologie-studenten, en tot ieder die zich bezig houdt met de relatie kerk-Israël.                                                                          

inhoudsopgave

1. Homepagina
2. Wie zijn wij: geschiedenis en namen
3. Publicaties en webshop
4. Contact met PKN
5. Opinie
6. Lernen
7. Boekbesprekingen
8. Artikelen van onze werkgroep en van anderen 
9. Memoria en kroniek                                                                                                                10.Laatste Nieuws

LAATSTE NIEUWS

11. jul, 2019

de plannen

Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest. Lijkt positief en we zijn nu in het stadium dat we redactieleden erbij zoeken. We hebben een hoofdredacteur, een eindredacteur en een penningmeester, maar de eindredacteur wil nog een maatje om het werk te delen. En dan zijn er natuurlijk nog veel meer taken in de toekomst... contact met een drukker, abonnementen-administratie etc. Ook zijn we bezig met een logo. Wie goede potentiele medewerkers kent....contactadres onderaan.

7. jul, 2019

helaas....

Door verschillende persoonlijke omstandigheden moest de werkgroep helaas verstek laten gaan bij de picknick van Zikna.

16. jun, 2019

visitekaartje en PLAN

Onder Artikelen hebben we een inleiding geplaatst (die we ook ons visitekaartje kunnen noemen) om dan nu ons plan te ontvouwen.
De bedoeling is dat er een tijdschrift komt, een kwartaalschrift, onder redactie van Joden en koshere christenen samen, dat zich richt op de maatschappij, en wel op basis van TENACH (in de kerk OT). Een eerste oriënterende bespreking heeft plaats gevonden in mei en de wil is er, van beide kanten. En waar een wil is is een weg. De actualiteit levert ons de permanente stimulans voor de kopij. In principe zijn alle items mogelijk, maar er wordt niet getheologiseerd over Jezus. Wij hoeven als christenen echt niet meer uit te leggen wie we zijn en wat we geloven. Dat weten onze Joodse broeders en zusters al lang, en voor iedereen die het nog niet wist valt het na te lezen op deze site, onder Artikelen.
Het gaat nu om CONCREET GESTALTE geven aan de verbondenheid die de PKN officieel belijdt in haar kerkorde. Contacten en theologische tijdschriften en pro-Israëlbewegingen zijn er wel, maar nu ontstaat voorwaar een historisch novum in ons land.
De werkgroep VuJ zoekt medewerkers!!! Hopelijk hebben we u enthousiast gemaakt.
Vragen en opmerkingen en aanmeldingen kunt u kwijt op ons contact-adres: gavdspek@gmail.com

16. jun, 2019

vervolgtekst 6 (onder Artikelen)

JEZUS (2)

11. jun, 2019

vervolgtekst 5 (onder Artikelen)

JEZUS (1)

7. jun, 2019

vervolgtekst 4 (onder Artikelen)

vervolg kerkgeschiedenis : Nicea

4. jun, 2019

vervolgtekst 3 (onder Artikelen)

kerkgeschiedenis

3. jun, 2019

Paulus' hartzeer

vervolgtekst onder Artikelen; gedachten bij het nieuwe plan nr 2

30. mei, 2019

AFSCHEID en OPROEP

We zijn erg rouwig om het feit dat onze vriend ds Leendert van der Sluijs zich moest terugtrekken uit de werkgroep omdat zijn agenda overvol is geraakt.
Bij deze doen we een dringende oproep om op ons contactadres onderaan namen met adres door te geven van mensen die graag zouden willen meedoen in onze werkgroep. (Theologiestudie absoluut niet nodig; wel gewoon gezond verstand en christelijk geloof.)

29. mei, 2019

NIEUW PLAN

In de werkgroep is besloten om onze leerhuisactiviteit voorlopig neer te leggen om verschillende redenen. De belangrijkste daarvan is het idee voor een nieuw plan.
In de kerkorde wordt gesproken van ‘gestalte geven aan’ de onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk. Zouden wij als WERKgroep daar dan niet een begin mee kunnen maken? Is het misschien mogelijk om als koshere christenen met Joden samen een project op te zetten waarmee die verbondenheid in practijk wordt gebracht, en vruchtbaar kan worden in de samenleving? Kan er een gemeenschappelijk doel en een gemeenschappelijke basis voor worden gevonden?

Onder ARTIKELEN (te vinden onder de knop MEER) een eerste inleiding hierover.

3. mei, 2019

HERDENKINGSCULTUUR

(ingestuurd op groot artikel in Trouw, maar niet geplaatst)

We hebben in Nederland een datum gereserveerd voor de herdenking van een unieke ramp die plaats vond in de vorige eeuw: de industriële genocide van Hitler die primair Joden maar ook andere mensen heeft vernietigd. En voor de mensen die zich daadwerkelijk hiertegen hebben verzet en daardoor zijn omgekomen.
De data 4 en 5 mei zijn beide daarmee verbonden, en zo ook onderling. Die onderlinge verbinding is wrang te noemen vanwege het contrast van dood en leven. Ook dat maakt die herdenking uniek en zeer ernstig.

Voor het organiseren van aandacht voor de vluchtelingen zijn we werkelijk niet aan enige datum gebonden. En zeker niet aan deze.

Er lijken krachten aan het werk die tegenwoordig elk jaar opnieuw hoe dan ook proberen deze herdenking te besmeuren of te kapen. Of met een dubieus gedicht, een dubieuze spreker, door geschreeuw, of door medelijden op te wekken voor de daders.
Tegen dit soort krachten, die nu ondergronds opereren, hebben onze verzetsmensen destijds hun leven ingezet. Laten we ervoor waken dat deze krachten “nooit meer” boven de grond komen.

Trudie van der Spek-Begemann, Laren.

25. apr, 2019

AMSTERDAMSE POLITIE

Elke veertien dagen staat een groep antijoodse “palestijnen” in hartje A’dam haat te zaaien tegen alles wat Joods is en dus ook tegen Israël. Aanvoerder is een zekere Robert-Willem van Norren in een rolstoel. Een man met bakfiets beheert het materiaal en heet Simon Vrouwe. De club is recent verplaatst naar het Leidsche Plein.
Een eenzame Joodse man staat vreedzaam daar tegenover te demonstreren door een vlag van Israël op te houden.
Wat hij over zich heen krijgt…..
Deze integere man is nu voor de veertiende keer gearresteerd voor ordeverstoring….
Ik heb een proces bijgewoond bij de politierechter en de rechter wil het niet snappen…. Die keer waren er vier aanklachten waarvan eentje is afgewezen, maar twee andere kon ik zelfs weerleggen. Toch veroordeeld. Een agent had rare beschuldigingen.
Jullie zouden op facebook moeten gaan kijken. Daar is ook een actie voorgesteld om dit op het bord van de media te leggen. In dat kader heb ik een en ander gekopieerd en naar de ombudsman van Trouw gestuurd. Op hoop van zegen.

18. apr, 2019

ombudsman Trouw

Beste mevrouw Van der Spek,

Ik wil u kort laten weten dat het mij oprecht spijt dat u Trouw heeft opgezegd. Als ombudsman waardeer ik uw oprechtheid en uw instelling die ik als 'straight' zou willen omschrijven. Het contact met u heb ik de afgelopen periode als prettig ervaren. Mede om die reden zal ik u missen, al kan een ombudsman, vanuit de krant bezien, beter zo min mogelijk klachten ontvangen. Uw motieven begrijp ik overigens wel: te vaak heeft u nul op het rekest gekregen bij de redactie.

Met hartelijke groet,
Adri Vermaat

11. apr, 2019

redactioneel commentaar van Trouw van 11 april

Dagblad Trouw wil kolen en geiten sparen vanuit nauwelijks verborgen anti-Israël sentimenten in de redactie. Ingezonden kritiek is geweigerd (zie Opinie)

1. apr, 2019

boekbespreking

onze archivaris heeft het nieuwste boek besproken van ds Bart Gijsbertsen
LUISTEREN BIJ MAANLICHT
onder de knop MEER

25. mrt, 2019

BDS

Onder ARTIKELEN staat de uitgebreide versie van het artikel dat Trouw heeft geweigerd.

23. mrt, 2019

Trouwredactie glijdt uit

onaangename ervaring
In februari zou een eerst afgewezen ingezonden brief alsnog toch worden geplaatst (daar heb ik nog een mailtje van) en vervolgens is dat niet gebeurd.
In maart werd een artikeltje over BDS eerst (wel terecht) afgewezen op kwaliteit, maar ik mocht wel een tweede versie insturen.
Bij inzending van de sterk verbeterde versie werd nu wegens ruimtegebrek (!!) de zaak afgeblazen. Dit is onbeschoft, zoals ook enkele meelezers constateerden.
Omdat de tweede versie wel erg lang was had ik tenslotte nog een derde, ingekorte versie ingeleverd.
Over de gang van zaken volgde correspondentie met de hoofdredacteur, die volhield, tot twee keer toe, dat ik de indruk had gehad dat geplaatst zou worden. Ondanks een bewijs-mailtje van de toezegging - wat ik heb laten zien.
Daarom heb ik gedaan wat ik had aangekondigd bij blijvende afwijzing te zullen doen: ik heb mijn abonnement opgezegd.
En dit bericht hier geplaatst.

21. mrt, 2019

vijfde leerhuisavond

Op deze laatste avond van de serie was mw rb Tamara Benima de spreekster. Na het voorlezen van de gelijkenis (rijke man/arme Lazarus) begon zij meteen direct het gesprek, met vragen aan de aanwezigen. Haar bezwaar tegen het verhaal was dat Abraham werd neergezet als compassie-loos t.o.v. de rijke man, terwijl hij toch pleitte voor Sodom. Helaas pas achteraf bedenk ik nu: het verhaal ging niet over het aardse leven, maar over het hiernamaals – dat maakt verschil: er zijn definitieve beslissingen gevallen. Dat weet Abraham ook. Ons punt was dat in de Bijbel wordt gesproken van De Eeuwige, en niet van het eeuwige, dat God Iemand is, niet een kracht. Waarschijnlijk maakt Jezus niet zo’n groot verschil als wel dit punt.
Boeiende levendige avond waar zacht gezegd niemand spijt van had.

8. mrt, 2019

RECLAME

Hoewel we moeten bewaken dat we ons als goede schoenmakers houden bij onze kerkelijk-theologische leest, graag nu een uitzondering voor een nieuwe ster aan het firmament dat over Israël staat.
We bevelen hier aan een organisatie van wereldwijd enkele tientallen juristen die studie maken van de verhouding tussen Israël en het internationale recht (IR) - The Hague Initiative for International Cooperation, afgekort thinc. www.thinc.info
De kern van deze organisatie woont en werkt in Nederland, zij sturen het netwerk aan.
Onze werkgroep VuJ heeft geen extra geld nodig; we verkopen boekjes en vragen tegenwoordig entree-geld bij de leerhuisavonden, en kunnen op die manier net rondkomen.
Maar thinc., opgericht in mei 2017, vraagt - logisch – om donateurs.
AANBEVOLEN

20. feb, 2019

vierde leerhuisavond

Rabbijn Marx over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Veel aandacht voor antisemitisme in het NT en ook deze gelijkenis is misbruikt om op te zetten tegen de Joden. Voor rb Marx reden om te denken dat Lukas en niet Jezus dit verhaal heeft bedacht, maar dan neem je aan dat Lukas al deze verkeerde bedoeling had. Waarschijnlijker is, dat dit een latere interpretatie betreft en dat ook de evangelisten zijn geannexeerd en verbogen voor de vervangingstheologie.
Ook veel vragen over wie is mijn naaste.
De rabbijn sprak zich ook uit tegen het exclusieve recht van spreken van theologen - dat past in onze plannen (zie hieronder).
Het aantal belangstellenden stemde tot tevredenheid.

19. feb, 2019

plannen

De werkgroep is van plan eind dit jaar/begin volgend jaar een nieuwe brochure uit te geven naar aanleiding van het feit dat opnieuw een aanval is gedaan op onze kerkelijke belijdenis van onopgeefbare verbondenheid met Israël. Daarbij zal het vooral gaan over de plaats/invloed/functie van de theologie in de kerk.
(zie hieronder bij 18 januari)

8. fbr, 2019

opinie 32 Godsbewijzen

geweigerd door Trouw

3. fbr, 2019

opinie 30 en 31 Westerbork

18. jan, 2019

debat met Jan Offringa in het LDC te Utrecht 14-01-2019

Een zeer bewogen inleiding van dr Marcus van Loopik. De kern was toch de klacht dat alles elke keer opnieuw moet worden doorgesproken, de ellende altijd weer opnieuw boven komt, en het bewijs daarvoor was de volgende inleiding, van ds Jan Offringa, die, totaal bevangen in ouderwetse vervangingstheologie, beweerde dat Jezus in de plaats gekomen was van de Tora, - waarvan Jezus zelf zei dat geen tittel of jota daarvan verloren zal gaan. Daarom wil hij af van een voor de kerk unieke band met Israël, want nu was alles universeel geworden en moesten we ook maar toenadering zoeken tot andere religies.
Als eigenwijsheid gepaard gaat met domheid – berg je dan maar.
Dr Marja van den Beld begon met een zogeheten captatio benevolentiae door Offringa op sommige punten gelijk te geven. Zij achtte de term 'onopgeefbaar verbonden' uitgewerkt en pleitte voor ‘schatplichtig’. Verder gold voor haar gelukkig de verbondenheid niet alleen het jodendom, zoals Offringa wil, maar volk, land staat, zoals het Joodse volk zichzelf verstaat.
Persoonlijk vind ik beide termen onvoldoende omdat daarin de Liefde niet wordt genoemd.
Zeer levendige discussie, waarvan mij vooral bijgebleven is de inbreng van prof. dr Pieter vd Horst die wees op het volstrekte gebrek aan empathie bij Offringa cs.

Droevig diep treurig, zo’n figuur met zo’n club.
verslag G.A.vd S.

17. jan, 2019

derde leerhuisavond in Veenendaal.

zie onder leerhuis

27. dec, 2018

opinie 29. "verlichte" theologie

21 nov. 2018

korte impressie tweede leerhuisavond

u vindt die onder LERNEN

29. nov. 2018

opinie 28. verschillende muren

geplaatst in het Nederlands Dagblad (29-11-2018)

16. nov. 2018

10 STELLINGEN VuJ over de unieke band kerk-Israël

1. In de PKN wordt de uniciteit van de band tussen kerk en Israël ontkend als Israël wordt genivelleerd met de andere volken, onder de paraplu van de diaconie.

2. De on-opgeefbare verbondenheid kerk-Israël is geen diaconale kwestie.

3. De diaconie is de zorginstelling van de kerk die alle landen bestrijkt.

4. De band met Israël is niet te typeren als diaconaal, maar is (via Jezus) te benoemen als geestelijk en historisch.

5. In de christelijke oecumene en in de diaconie heeft de kerk geen aparte band met welke christenen waar dan ook.

6. Het DNA van de kerk bevat ziektekiemen die dateren uit de tijd van de heidens-wijsgerige inbreng in haar beginperiode.

7. De Wirkungsgeschichte van deze heidense kiemen hebben de kerk uit het Joodse spoor gebracht naar de christelijke vervangingstheologie.

8. Deze theologie zorgt er ook heden ten dage voor dat opnieuw de uniciteit van de band met Israël wordt aangevochten.

9. De kerk van de Reformatie, die zich semper reformanda noemt, behoort permanent zelfkritisch te zijn op haar DNA en op haar eigentijdse beleid.

10. De kerk die interne bijbelse kritiek op haar beleid inzake Israël afwijst, is suïcidaal bezig, en een blijvend gevaar voor de Joden.

10. nov. 2018

VOLK of GODSDIENST

Dit ingezonden artikeltje is door het Nederlands Dagblad geweigerd. Hoewel het de eerste reactie was op het omineuze gesprek in de PthU vond de krant dat er al genoeg over was geschreven.

De discussie die jaren geleden was geluwd, en is gestold in een kerkordeartikel laait weer op.
“Onopgeefbaar verbonden met het volk Israël” luidt het in de kerkorde van de PKN.
Offringa cs menen dat de kerk dan achter alle regeringsbesluiten van Israël staat.
Deze absurde gedachte zouden we in de PKN niet serieus moeten nemen.

Inderdaad een non-discussie als je formeel luistert, en je bent er snel klaar mee.
Maar onder het gras van de non-discussie schuifelt toch wel een adder.
Hij lispelt dat Israël…. geen volk mag zijn….
Voltaire gunde de Joden alle ruimte toen de Verlichting aanbrak, maar … dan zonder hun nationale aspiraties. Alleen als godsdienst.
En dat is nu precies wat de vrienden van Sabeel en de club van Jan Offringa eigenlijk ook willen zeggen.
Hun “moderne” opvattingen herkennen wij ook uit de kerkgeschiedenis als buitengewoon ouderwets.
Maar de Bijbel spreekt in alle eeuwen dezelfde ondubbelzinnig andere taal.

Jezus is niet voortgekomen uit het jodendom. Hij is niet het product van een godsdienst.
Jezus is als Joods jongetje geboren uit een Joodse moeder en verwant aan koning David.
“God zal hem de troon van zijn vader David geven” – zei Gabriël.
Op het bordje boven het kruis staat het nog eens duidelijk in drie wereldtalen te lezen: Jezus, de Nazoreër; koning van de Joden.
De kerk heeft dat bordje niet goed gelezen, maar Jezus is niet los verkrijgbaar en door Hem zijn wij onlosmakelijk verbonden met zijn volk.
Op grond daarvan mogen wij delen in Israëls verwachting.
werkgroep Vanuit Jeruzalem

4. nov. 2018

Interview

Op de website van de stichting Christenen voor Israël is een interview geplaatst over onze werkgroep.

18. okt, 2018

impressie leerhuisavond in Veenendaal | 17 oktober

Inleiding door ds G.J. Loor 'Gelijkenissen lezen met Joodse ogen'

5.okt, 2018

opiniestuk 27 MIST

3. okt, 2018

Leerhuis voor gemeenteleden nu in Veenendaal

Thema: Gelijkenissen van Jezus uitgelegd door rabbijnen

3. okt, 2018

INBRAAK

Op 2 oktober is er ingebroken bij onze werkgroep. Een lid van de vijandige anti-Israëlclub had daar een propagandatekst voor eigen doel op onze handtekeningenlijst gezet.
De volgende reactie hebben wij doen uitgaan:

Ds Johan van de Berg of (zoals u zich noemt) 'jominee',
In onze vergadering hebben wij vandaag uw actie op onze site besproken.
De landelijke werkgroep Vanuit Jeruzalem wil u erop attenderen dat u oneigenlijk gebruik hebt gemaakt van een handtekeningenlijst. Wij gaan ervan uit dat u geen proteststem bedoelde uit te brengen tegen de betreurenswaardige subversieve acties van uw club.
Via de homepagina van onze website vindt u ons contactadres. Daar had u ons dus kunnen aanspreken - als uw intentie zuiver was geweest.
Uw tekst is verwijderd.
Ook onze bezoekers zijn not amused over uw brutale poging om op deze manier als inbreker het gristelijk anti-zionisme te propageren. Sinds 1948 is dit de bekende vermomming geworden van het verkapte aloude kerkelijke anti-judaisme, dat via Luther en andere kanalen tenslotte is uitgelopen op de industriële genocide van de vorige eeuw.
Wij zullen dit incident onder de aandacht brengen van de scriba van de synode, dr De Reuver en onder de aandacht van onze bezoekers.

24. sep, 2018

handtekeningenactie

Stichting Vrienden van Sabeel wil het kerkordeartikel van de PKN over de onopgeefbare verbondenheid met Israël geschrapt zien!
Laat op onze site uw proteststem achter!!

24. sep, 2018

bespreking brochure Vrienden van Sabeel

In de nieuwste negatieve ontwikkelingen binnen de PKN, lijkt de brochure van wijlen Henri Veldhuis een hoofdrol te spelen. Om die reden hebben we hier een bespreking opgenomen die destijds gepubliceerd is in het tijdschrift “Israël en de kerk”.

9. sep, 2018

Israëlzondag 2018

Op de site van de PKN werd gevraagd om te reageren op een eventuele naamsverandering of andere invulling van de Israëlzondag.

De werkgroep Vanuit Jeruzalem is van mening dat de Israëlzondag niet voor niets heet zoals deze is genoemd. Een jodendom-zondag hebben we nooit gehad en het ging destijds om Israël volk-land-staat. In die drie aspecten verstaat Israël immers zichzelf! Daarmee voelen we ons verbonden.
Jezus kwam niet uit het jodendom voort maar uit Israël. Hij wordt niet alleen de Zoon van God genoemd, maar ook de grote zoon van David.

6. sep, 2018

In ND-kringen (e.a.) denkt men dat Joden christenen moeten worden...

22. jun, 2018

artikel Joden, Palestijnen, christenen

hoe zit dat precies

1. jun, 2018

Israël-debat

opiniestuk 24; geweigerd door ND

17. mei, 2018

open brief aan de leden van de Prot. Raad voor de verhouding kerk-Israël

19. mrt, 2018

recensies van 'Zonder Israël geen Reformatie'

door drs Kees de Vreugd; en onze reactie
door dr Wessel ten Boom; en onze reactie

26. feb, 2018

in gesprek met Antoine Bodar

boekbespreking van "Verkoren en veracht"

12. feb, 2018

De tekenen van de tijd

opiniestuk no. 23 (geweigerd door het ND)

15. jan, 2018

“CONTACT” met het moderamen van de PKN

15. jan, 2018

De dogmatische schildwacht

opiniestuk no. 22 (geweigerd door het RD)

14. dec, 2017

Vervolg open brief aan het moderamen van de PKN inzake Jeruzalem

8. dec, 2017

Bijdrage aan Kerk & Israël Onderweg - december 2017

21. nov, 2017

open brief aan het moderamen van de PKN

Brief naar aanleiding van een open brief van Sabeel over de verbondenheid van de PKN met Sabeel en onze ernstige bezwaren hiertegen.

13. nov, 2017

open brief aan de Protestantse Raad voor Kerk en Israel

Brief naar aanleiding van de Landelijke Netwerkdag Kerk en Israël (d.d. 23 oktober 2017) in de PKN

19. okt, 2017

Nieuwste publicatie werkgroep

'Zonder Israël geen Reformatie - over de hervorming van de 16 eeuw' is nu te bestellen via onze webshop!

2. okt, 2017

Open brief aan de theologen van Sabeel

Met reactie en dupliek

22. sep, 2017

Kerk 2025 - commentaar van de werkgroep

11. sep, 2017

Boekbespreking

Walter Brueggemann - Uitverkoren volk?

5. sep, 2017

Dr. Dick Akerboom, Luther en de lutherse synode

Opiniestuk no. 21

30. aug, 2017

PKN komt niet in actie tegen anti-semitisme

Opiniestuk no. 20

22. jun, 2017

Recensie (en reactie)

recensie van ons boekje over het kerkelijke belijden in "Kerk & Israël Onderweg"

3. apr, 2017

In memoriam ds G. Hette Abma

15. feb, 2017

Klacht ingediend bij moderamen PKN

Over propaganda en podium bij de PKN voor Sabeel

6. jan, 2017

Klik hier om te bestellen in onze webshop

NIEUWE PUBLICATIE WERKGROEP
De oudste kerkelijke geschriften (volgens 'nota 2025' van de PKN: het DNA van de kerk) worden doorgelicht op hun heidense wortel om de ontwikkeling te traceren van de theologie die de kerk van het Joodse spoor van Jezus heeft afgebracht.
Titel: HET KERKELIJK BELIJDEN HEEFT HEIDENSE WORTELS

  • LAATSTE NIEUWS